Disse 4 damene avbildet på 1980 tallet burde kunne gjenkjennes, og også hvor bildet kan være tatt. oyvindbakken1@gmail.com
Datering:
1980-tallet
Fotograf:
Vennesla Tidende

Bilde (nr. 2842) har blitt vist 44 ganger siden
12. oktober 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?