Strykene i forgrunnen er Kattefoss i Otra. Lenger bak i bildet ser vi Skaiåevja. Her bygde Kristiansand Elektrisitetsverk Iveland kraftstasjon like utenfor høyre bildekant. Første byggetrinn sto ferdig i 1949. Anlegget ble fullført i 1955. Iveland jernbanestasjon lå like utenfor venstre bildekant – i daværende Hægeland kommune!
Datering:
Ukjent
Fotograf:
Bommen Elvemuseum

Bilde (nr. 3914) har blitt vist 105 ganger siden
1. april 2023.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?

Offentlig bruk av bilder tillates ikke uten godkjenning fra Vennesla historielag. Hvis du ønsker å bruke bildet, klikk på «Send henvendelse» i firkanten ovenfor, og fortell hva bildet ønskes brukt til, og du vil få tilbakemelding fra oss i løpet av få dager.