Her ser vi to bilder til fra Ravnås. Huset som ble kalt villaen brant natta mellom 27. og 28. oktober 2019 og lå idyllisk til bak en av gårdene. Her kunne det blitt skrevet verdenshistorie i 1936. Revolusjonshelten fra Russland Leo Trotskij ville noen støttespillere ha plassert der. Han var uønsket i Russland «og satt pris på hans hode» I stedet ble han utvist fra Norge på et noe tvilsomt grunnlag. Kom til Mexico hvor noen av Stalins lakeier fikk tatt livet av han.
Datering:
2000-tallet
Fotograf:
Emilie Marie Andresen

Bilde (nr. 2344) har blitt vist 52 ganger siden
3. mai 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?