Neste bilde
Neste bilde

Rør til rørgata ved Skjerka kraftstasjon i Åseral ble lastet om fra jernbanevogn til lastebil ved lasteplassen sør for Hægeland stasjon på Kile tidlig på 1930-tallet. Sidesporet fra stasjonen ned til lasteplassen og videre til grustaket ble kalt for Mandalssporet. Rv 9 går her i dag (2021).
Datering:
1930-tallet
Fotograf:
Erik Synstads samling

Bilde (nr. 2274) har blitt vist 55 ganger siden
10. april 2021.


Send henvendelse Er informasjonen om dette bildet mangelfull?