Reportasjer  
   

Vandretur til Ravnås 29. mai 2011

Omtrent 30 personer var møtt opp. Bra med tanke på at flere andre arrangementer i Vennesla var annonsert på samme dag. Turen ble ledet av Yngvar Hannevik som hadde detaljerte kunnskaper om stedene og menneskene som hadde bodd der.

Første stopp på vandreturen var ved gårdene på Ravnås, der litt av historikken til de 3 gårdene ble belyst.

Neste stopp på turen var ”Spelemannssteinen”, der vi fikk høre historien bak dette navnet.Spelemannssteinen

Skomagertippen er en kjent fjellformasjon under Ravnåstippen. En gammel legende er knyttet til denne plassen.Skomagertippen

Et av stoppene på turen var husmannsplassen Kamperhaugen, der mange slekter i Vennesla har sine røtter. Flere av deltagerne på vandreturen var etterkommere etter menneskene som en gang bodde her.Kamperhaugen

På vei opp den bratte lia i Ravnåsheia gikk turen forbi de gamle veianleggene. Den eldste veien har sin historie langt tilbake i tid. En nyere vei ble bygd i 1926 og var i bruk helt til den nye traktorveien ble bygd i 1994. Restene etter et gammelt sommerfjøs inne i skogen forteller om en tid som nå er forbi.

Ravnås Øygard har sin opprinnelse helt tilbake fra tiden før Svartedauen (1349-50).

Dette område var dyrket opp helt til i 1950-årene. Nå er naturen i ferd med å ta tilbake dette gamle kulturlandskapet.Øygarden

Den gamle ”Fjellmannsveien” gikk forbi Ravnås Øygard.

Utsiktspunktet ”Ravnåstippen” gav alle en flott utsikt over det vakre Otradalføret.Ravnåstippen

Turen ble avsluttet nede ved Frakkekilen. Denne plassen har også en interessant historie.

Frakkekilen er også kjent som et yndet sted for botanikere. Stedet har en rik flora med mange sjeldne planter.