Medlemskap

Prisen for medlemskap er kr 200,00 pr år. Da får du tilsendt Årsskriftet gratis.
Hustandmedlem uten Årsskriftet betaler kr. 100,00 pr år.

Det er enkelt å bli medlem.

Du kan enten:
Sende en e-post ved å trykke på lenken: kasserer/medlemskapsforvalter.

Skriv Medlemskap i emnefeltet og oppgi følgende:

Navn,
Gateadresse,
Postnr. Poststed

Gi opplysninger om hva slags medlemskap du ønsker. Du kan også gi andre opplysninger hvis du ønsker det.

Eller du kan:
Betale inn beløpet f.eks ved bruk av nettbank direkte til vår bankgirokonto:

3100 64 40390

Husk å oppgi navn og adresse og hva beløpet gjelder i merknadsfeltet.

Adresse:
Vennesla Historielag
v/ Gerd Wiik Hansen
Bakhei 2
4700 Vennesla

Du kan også ta kontakt direkte.

Velkommen som medlem!