Kontakt oss:

Morten Aslaksen, leder

Yngvar Hannevik, sekretær

Gerd Wiik Hansen, kasserer, medlemsregister

Andreas Hansen, ansvarlig for web-side

Signe Rysstad, ansvarlig for Hommestua mimmreloft


Vi er også på Facebook!