Hunsfosposten

Hunsfosposten kom ut første gang i 1949 med 7 nummer, og deretter i varierende antall pr. år fram til det siste i 2000. I årene 1967 til og med 1978 kom det ingen utgaver. Den ble nok sterkt savnet, men det var et dugnadsprosjekt, og det var ikke alltid så lett å få inn nok stoff og folk til skrive på fritiden.

Hunsfos Historielag har samlet alle utgavene, og de er nå lagt ut her til nedlasting for alle som er interessert.
Ved å klikke på det nummeret som ønskes i tabellen nedenfor lastes det automatisk ned. Det kan leses i en vanlig pdf-leser som alle PC-er vanligvis er utstyrt med.
For de som ønsker det kan dokumentet også lagres på egen PC.

Når du åpner et nummer av Hunsfosposten virker det kanskje for lite til å kunne leses.
Her er en bruksanvisning for å gjøre det større.

Hunsfos-Arbeideren
I det tidsrommet da Hunsfosposten ikke kom ut, startet Hunsfos Arbeiderforening et prosjekt som en delvis erstatning for Hunsfosposten. Det ble kalt Hunsfos-Arbeideren, og kom ut fra 1968 til 1978. Disse finner du her.


Årgang
Nummer
1949
1       2
3      4
5      6
7

1950
1    2    3
4     5     6
7      8     9
10      11

1951
1       2
3       4
5     6      7
8        9

1952
1     2     3
4     5     6
7      8      9
10       11

1953
1     2     3
4     5     6
7      8      9
10       11

1954
1     2     3
4     5     6
7      8      9
10       11
Nr. 3 ukompl.
1955
1     2     3
4     5     6
7      8      9
10

1956
1        2
3        4
5         6
7         8

1957
1
2
3
4

1958
1
2
3
4

1959
1
2
3
4

1960
1
2
3
4

1961
1
2
3
4

1962
1
2
3
4

1963
1
2
3
4

1964
1
2
3

Bare tre nr. dette året
1965
1
2


Bare to nr. dette året
1966
1Bare ett nr. dette året
1979
1
2
3
4
Utklipp på s.15 og 16
1980
1
2
3


1981
1
2
3
4

1982
1
2
3
4

1983
1
2
3
4

1984
1
2
3
4

1985
1
2
3
4

1986
1
2
3
4

1987
1
2
3


1988
1
2
3
4

1989
1
2
3
4

1990
1
2
3
4

1991
1
2
3
4

1992
1
2
3
4

1993
1
2
3
4

1994
1
2
3
4

1995
1
2
3
4

1996
1
2
3
4

1997
1
2
3
4

1998
1
2
3


1999
1
2
3


2000
1
Dette var den aller siste utgaven av Hunsfosposten.