Bildekavalkade

Disse bildene var utstilt på Vennesla herredshus under kultutuka 2008. De fleste av de gamle bildene er utlånt fra Arild Eriksens samling, og stilt til disposisjon av hans kone Aud. Mange av de nyere bildene er også tatt av Arild Eriksen, mens de aller nyeste er tatt av Prikken reklamebyrå.


kvarstein_1970
1. Bildet er tatt fra Saga i 1970
Øverst jernbanebrua bygget 1934-36 – Den nye veibrua fra 1969-70 og den gamle veibrua som kom i 1886-88 og fjernet i 1970.

02

2. Bildet tatt desember 1995
Øverst jernbanebrua som sto ferdig i 1938 og veibrua som ble åpnet i 1970. Man ser også fundamentene av den gamle veibrua som sto fra 1886 til 1970. Den ble da flyttet til Marnardal.

03
3. Foto fra ca 1961
Bygging av den nye bua over jernbanen på Kvarstein.

04
4. Bildet tatt på Ravnåstippen juli 1998
Kvarsten skole under bygging sees øverst til venstre.

05
5. Foto fra 1946
Høyland-Liane og Nabbesvingen.

06
6. Bildet er tatt fra Ravnåstippen juli 1998
Høyland-Liane.

07
7. Foto fra 1925-26
Vikeland med alle brakkene og Bakhei. Rødbyen kom 1908-10, Hvitbrakkene 1914-20. Midt på billedet husmannsplassen Midlødi hvor der var melkeutsalg i 50-årene. Plassen til høyre er Svanste hvor der har vært posthus, kafe, kiosk, fysikalsk institutt, systue, 5 kolonialer, blomster, bokhandel, malerutstyr, barneutstyr, video, dyre-og fuglebutikk, bilutstyr.

08
8. Foto tatt fra Skjervedalsheia april 1999.
Vennesla Transportsentral under Bakhei.


09
9. Foto ca 1915-20
Vikeland Stasjon og stasjonsmester Åsland. Legg merke til veggene på stasjonsbygningen med de de flotte ornamentene. Aviskjosken ble revet. Døra til venstre førte inn til Postkontoret. I bakgrunnen Vikeland Bedehus.10
10. Foto tatt juli 2008
Vennesla Stasjon slik den ser ut nå. Lafteveggene er dessverre dekket med kledning, og ornamentene er borte. I bakgrunnen sees Vikeland Bedehus.11
11. Bildet er fra ca 1915-20
Gamle Vikeland Stasjon, vanntårnet og kinoen, som ble revet i 1983 og Høydals hus brant i 1969. På hjørnet av huset til Høydal var det kolonial som Thorkel Haus drev 1912-1920. 12
12. Foto tatt april 1996
Vikeland stasjon byttet navn til Vennesla stasjon i 1986. Både kino og Høydals forretning er borte, og plassen er overtatt av Norsk Wallboard A/S (nå Byggma) som startet i 1950.

13
13. Foto tatt fra Skjervedalsheia ca 1945-50
Hunsfoss – Danskehaugen Riksmålsskolen midt i bildet.


14
14.Foto tatt fra Skjervedalsheia april 1999
Hunsfoss - Danskehaugen.15
15. Foto fra ca 1910
Gautestad Forretning. Hunsfoss Forbruksforening startet i 1903. I 1919 overtok Knut Gautestad og Alf Ruenes tok over i 1949. I 1962 kom et helt nytt bygg.
16
16. Foto juli 2008
Dette ble bygget av Alf Ruenes i 1962, Helge Ruenes overtok butikken 1970-71. V-Mat tok over i 1980-årene og drev fram til Vennesla Treningssenter kom inn i 1995. De flyttet i 1999. I dag finner man Prikken Reklame i 1.etasje, Gotti Gatekjøkken i underetasjen og i 2.etasje er det 2 leiligheter.


17
17. Foto fra 1949
1.mai-tog i Kilanesvingen.

18
18. Foto fra 1994
Fra Ålefjærkrysset og nordover mot Graslia

19
19. Foto av ukjent dato
Det første Herredshuset sto ferdig i 1935 og brant ned 7. februar 1948. Det lå på Graslia der Postgården ligger i dag.

20
20. Foto juli 2008
Postgården ble bygget i 1964. Posthuset flyttet da opp hit fra Lunden. I 1965 flyttet Trygdekontoret og leger inn i 2.etasje. Ole Heiseldal kjøpte huset i 1988 og drev kiosk og festlokaler. I 2. etasje var det tannlege-senter. I 1987 flyttet Posthuset opp til sentrum. Trygdekontoret og legene flyttet til Helsehuset i 1975. Huset er påbygd og selges ut som leiligheter.

21
21. Foto fra 1916-18
Graslia sett fra Bjønnåsen. Prestø Kafe og Frikirka i forgrunnen.

22
22. Foto fra 1999
Graslia sett fra Bjønnåsen. Forretningsbygg og Frikirka i forgrunnen. Vennesla Bokhandel bak treet.

23
23.
Graslia i slutten av 50-årene. Hunsfoss-brakkene oppe til venstre.


24
24. Foto oktober 1999
Graslia sette fra syd. Venneslatunet og helsehuset oppe til venstre.

25
25. Foto fra 1945 - 1950
Hengebrua fra Hunsøya til Graslia. Den ble bygget i 1906 og var i bruk til 1961 - 62. Her ser vi litt av de store Hunsfoss-boligene nr. 9 0g 10 med utedoene og vaskehuset. Disse ble revet rundt 1973 - 74. Da kom det nye Helsehuset og boligblokka.

26
26. Foto april 1999
Det nye Helsehuset Bildet er tatt fra Hunsøya.

27
27. Foto 1975 - 76
Vennesla sentrum. Herredshuset kom i 1954. Eikelandsbygget i 1961. S-laget og Sparebanken i 1969.


28
28. Foto juli 1996
Vennesla sentrum.

29
29. Foto fra ca. 1970
Vennesla sentrum. Fotografen har stått utenfor Herredshuset. Butikkhuset ligger i dag midt på bildet.


30
30. Foto mai 1999
Vennesl sentrum. Her gikk hovedveien gjennom Vennesla tidligere.


31
31. Foto fra 1965 - 70
Skomakerverkstedet til Fossheim lå like ved veien opp til Tvidøblane og ble revet da Butikkhuset og den nye sentrumsveien kom i 1974. Fossheim flyttet verkstedet og butikken inn i Butikkhuset i 1974. Fossheim solkgte butikken i 1998- 99.32
32. Foto mai 1999
Sentrumsveien og veien opp til Tvidøblane.

33
33. Foto 1954
Den gamle drosjesentralen og "Esso'en". Det gamle huset til Heiseldal.


34
34. Foto juli 2008
Bensinstasjonen har Bransdal drevet i mange år. Sommeren 2008 overtok Esso driften.


35
35. Foto fra 1960 - årene
Bildet er tatt mot sentrum fra Essostasjonen. Eivind Eivindson åpnet butiken til venstre i 1947.


36
36. Foto fra juli 2008
Bildet er tatt sydover fra Essostasjonen. Strandbergs hus til høyre og Eivind Eivindsons forretning til venstre.

37
37. Foto fra ca. 1953 - 54
Vennesla Meieri ble bygget i 1954 og drevet til 1985. Melkekartonen kom 10. april 1965. Odd Ås drev kafe i 1950-årene. I 1989 - 90 kjøpte baker Knut Moseid bygget. I sydenden ble det drevet blomsterbutikk og i kjelleren renseri. I 1993 - 94 ble hele bygget bygd om. Bak er det kontorer og tannleger. Knut Moseid har utsalg i nordenden.

38
38. Foto juli 2008
Meieribygget har utvendig ikke gjennogått store forandringer siden det ble bygd.

39
39. Foto ca 1955
Auraveien. Husene tilhørte Fredriksen, Andersen og Bakken.


40
40. Foto april 2000
Auraveien.


41
41. Foto 1985
Til venstre Nordvolds gamle glasmagasin, bygd i 1923. Glasmagasinet kom i 1952. I 1979 ble det leid bort til Presangen. Dertter overtok Askepott huset. Øverst sees kolonoalbutikken til Sigurd Eikenes, som drev den 1941 - 1969.

42
42. Foto juli 2008
Til venstre sees litt av Askepott-bygget. Trekanten Handelssenter sto ferdig i november 1988. Essostasjonen til høyre kom i 1960.

43
43. Foto før 1928
Huset rett fram ble bygd i 1895 og har vært skole og Barnehjem. Det ble lagt ned i 1914. Huset på tvers bak var Ungdomshuset som brandt ned i 1958. Huset til høyre er Abesdalen, bygd i 1840 som klokker- og lærerbolig. Det ble flyttet lenger bort fra veien i 1951 og ble barnehage i 1970. Huset bak er butikken til Andreas Gundersen, kom i 1927, nytt hus i 1937. Willy Lunden tok over i 1954. Det hvite huset i bakgrunnen er Lensmannsboligen, hvor Robstad hadde kontorer. Veien gikk over Pyntebakken forbi baker Gundersen.

44
44. Foto april 2000
Litt av kirkegården, Skolemuseet, Vennesla Jernvare.


45
45. Foto 1930
Fra byggingen av Sørlandsbanen. Egelandså eide sandtaket. Grovane helt nord.

46
46. Foto 1994
Fra Storevold på Grovane.

47
47. Foto tatt i slutten av 30-årene
Montjønnhagen og litt av nedre Moseidmoen.48
48. Foto ca 1985
Nedre del av Moseidmoen.


49
49 Foto 1961
Moseidmoen og Idrettsplassen. Idrettsplassen ble åpnet mai 1932.


50
50. Foto april 1999
Moseidmoen og Idrettsplassen sett fra Svinefjell.