Årsskrift

Vennesla Historielag utgir et årsskrift hvert år som sendes til medlemmene og er inkludert i medlemsavgiften fra og med 2006.

Årskriftet for siste år føres av Vennesla Bokhandel

Medlemmer som har betalt full kontingent (kr. 150) vil får årsskriftet tilsendt i posten.


Vi har restopplag fra de fleste tidligere årganger. De kan kjøpes for kr 40,- ved henvendelse til Vennesla Historielag.

Stoff til årskriftet

Mange vet mye om Vennesla, eller kjenner noen som gjør det. Ta kontakt med noen av oss i styret og fortell oss det. Er det noen som har gamle bilder, artikler eller stoff som er skrevet ned, eller vet om noen som kan fortelle fra gamle dager, så kontakt oss. Vi trenger alltid stoff til årsskriftet. Se på aktuelle adresser på kontaktsiden, eller kontakt noen i styret.