MUSEET:

Skolemuseet der Vennesla Historielag nå holder til. Vi disponerer 2. etasje. Der er også det som vi har kalt "Hommestaua".


graslia

Aktiviteter 2018

HISTORIELAGETS MIMREKVELDER

Vi fortsetter med mimrekveldene som har vist seg å være svært populære med godt besøk helt siden vi begynte med dem i 2011.

Program for høsten:

Torsdag 27. september:
Ingen vanlig mimrekveld, men omvisning på Hunsfos.

Torsdag 18. oktober kl. 19.00 i Venneslastua:        
Tema ikke bestemt

Torsdag 6. desember kl. 19.00 i Venneslastua:        
Tema Ikke bestemt.


Andre arrangementer:

Foreløpig ikke noe planlagt.

Naturlosturer

Naturlosturer er åpne for alle.
Det henvises
til Naturloskalenderen for 2018 som er delt ut til alle husstander.

Søndag 27. mai kl 14.00:

Fremmøte på Eikeland.
Grenda Eikland. ca. 0,5 km på vei. Naturlos er Gregar Eikeland,

Søndag 2. september kl. 14.00:
Fremmøte ved Grovane Bedehus.
Turen går til Kringsjå og tilbake via tømmerrrena. Naturlos Odd Magne Røynås.

Den kulturelle skolesekken

I Kulturuka vil historielaget igjen bidra til ”Den kulturelle skolesekken”. Da vil temaet være ”Fra ull til klær” og 3.klassingene i Vennesla vil få se hvordan man karer, spinner og bruker ull til å lage gode, varme klær. Dette skjer i bygdemuseet.

 
OLSOK

Også  i år arrangerer historielaget olsokfest i Bommen 29.juli. I år i samarbeid med Vennesla menighet. Det blir bede og kaffe, sang, musikk og kåseri.


Velkommen på arrangementene!

ÅRSKRIFT

Vi vil gjerne utfordre medlemmene til å komme med bidrag til årsskriftet vårt. Enten som ideer og/eller forslag, eller skriftlig stoff. Årsskriftet blir utdelt til alle medlemmer i desember. 

ÅRETS BLOMST

Hvem skal få den i år?  Kom med forslag til kandidater!

Oppdatert 27. april 2018