Mimrekvelder

Vennesla Historielag har avholdt en rekke mimrekvelder. Mange forskjellige emner og steder i Vennesla har vært tema på disse møtene, og de har alltid vært godt besøkt.

Reportasjer fra noe av disse blir omtalt her.

27/9 - 2012   Tore Lunden, smed